Ladybook

Медитацијата како мултидимензионален феномен и техника што во клиничиот и психотераписки сетинг може да се користи на различни начини

Интегриран тандемски пристап кој носи добросостојба и трајни промени. Пристап кој цели кон човеков раст, развој и здрав контакт со себе. Медитацијата ...

Ladybook

« Прва« Претходна1234567Следна »Последна (50)»